Omed.bg

Медико-диагностична лаборатория Липогард

Медико-диагностична лаборатория Липогард

Информация

Адрес

София, Приемна № 1 кв. "Борово", ул. "Родопски извор", бл 235 , понеделник - петък 7.30-14 ч.; събота 8-11 ч. /През м. юли и м. август ще работи само първа и трета събота на месеца/; тел. 0888 451047
Материали за изследване се приемат до 12.00 ч.

Оборище", ул. “Проф. Милко Бичев” 3
(срещу 17 ДКЦ и срещу „Алианс застраховане”), 7.30-13.30 ч. тел. 0885 537052
Материали за изследване се приемат до 11.00 ч.

София, кв. "Павлово", ул. "Кота 1050" 21, работи в понеделник, сряда и петък 8 -12,30 ч.
Материали за изследване се приемат до 12.00 ч.

София, Приемна № 3 Централа кв."Овча Купел" I, ул. "Любляна" № 34 Б, понеделник - петък 7.30- 17 ч. и събота: 8-14 ч. /През м. юли и м. август ще работи само първа и трета събота на месеца/ 02/9803992; 0884 438124
Материали за изследване се приемат до 13 ч.

http://lipoguard.com/

Оферти